تعداد مقالات: 445
51. ارزیابی عملکرد شبکه‌های سد زاینده‌رود در دوره خشکسالی با استفاده از مدل WEAP

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 18-28

فائزه موحدیان عطار؛ حسین صمدی بروجنی


53. برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS

دوره 4، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 12-23

آزاده جباری؛ احمد حسینی؛ حقی آبی حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده؛ عبدالکریم بهنیا


55. برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 11-22

جواد امیدوار؛ سمیرا نوری؛ کامران داوری؛ علیرضا فرید حسینی


57. بررسی اثر کاربری اراضی بر پارامترهای مدل مفهومی نش

دوره 5، شماره 3، بهار 1394، صفحه 30-48

احمد فاخری فرد؛ وحید نورانی؛ فائقه نیازی


59. بررسی تاثیر تغییر شکل پلان و ابعاد دریچه بر عملکرد هیدرولیکی مدل‌های ترکیبی سرریز کنگره‌ای- دریچه

دوره 6، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 16-32

محمد میرناصری؛ علیرضا عمادی؛ رامین فضل اولی؛ قاسم آقاجانی


60. بررسی انتشارپذیری نیترات در خاک ماسه‌ای و شبیه‌سازی آن با هایدروس دوبعدی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 12-24

مرتضی سیدیان؛ معصومه فراستی؛ علی حشمت پور؛ اکبر رسولی


61. پیش‌بینی بارش ماهانه با مدل ترکیبی شبکه ‌عصبی مصنوعی-موجک و مقایسه با مدل شبکه‌ عصبی ‌مصنوعی

دوره 6، شماره 3، بهار 1395، صفحه 18-33

اباذر سلگی؛ حیدر زارعی؛ ، امیر پور حقی؛ حمیدرضا خدا بخشی


62. کاربرد الگوریتم درختی M5 در برآورد رسوب معلق رودخانه‏ها

دوره 6، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 16-28

سیده حدیث شاهرخی؛ جواد ظهیری؛ احمد جعفری


64. تحلیل سه‌بعدی تأثیر تکیه‌گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D

دوره 7، شماره 3، بهار 1396، صفحه 16-31

حجت کرمی؛ خسرو حسینی؛ سعید فرزین؛ محمدرضا نیک پور؛ سمیه انجم روز


65. تحلیل لرزه ای سدهای قوسی

دوره 8، شماره 3، بهار 1397، صفحه 13-23

عمادالدین امین عباس؛ غالمعباس بارانی


66. کاربرد الگوریتم نزدیک ترین همسایگی در پیش بینی میزان آسیب پذیری سرریز سدها در اثر پدیده کاویتاسیون

دوره 7، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 15-25

احسان فدائی کرمانی؛ غلامعباس بارانی؛ مهناز قائینی حصاروئیه


67. بررسی عددی تأثیر صفحه متخلخل در کنترل جریان غلیظ

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 18-29

محمدرضا زایری؛ مهدی قمشی


69. بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران

دوره 8، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 18-29

اکبر مختارپور؛ سیدرضا خداشناس؛ کامران داوری


71. مقایسه آزمایشگاهی مدل‌های پرش هیدرولیکی در رژیم‌های مختلف جریان

دوره 9، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 1-11

فاطمه یوسفی؛ جواد مظفری؛ سید اسدا... محسنی موحد


72. بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از روش های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

الهام مهرابی گوهری؛ حمیدرضا متین فر؛ روح الله تقی زاده؛ اعظم جعفری


75. تعیین موقعیت بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر بیرجند)

دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 17-33

حسین نصیرپور؛ علی نصیریان؛ ابوالفضل اکبرپور