نویسنده = امیرحسین ناظمی
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی خصوصیات هیدرولیکی زهکش‌های زیرزمینی با استفاده از مدل CFD

دوره 3، شماره 1، آذر 1391، صفحه 26-37

علی‌اصغر میرزایی؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف‌ صدرالدینی


2. شبیه سازی حرکت شوری درخاک با استفاده ازمدل HYDRUS-2D

دوره 1، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 59-70

علی اصغر میرزایی؛ امیرحسین ناظمی


3. تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 52-61

حامد کیافر؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ هادی ثانی خانی