نویسنده = فرشته قیامی شمامی
تعداد مقالات: 1
1. آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 10-25

فرشته قیامی شمامی؛ صفر معروفی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ حمید زارع ابیانه؛ مجید حیدری