نویسنده = ابوذر رحمتی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی پروفیل سرعت در طول پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری‌های مثلثی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 117-128

محبوبه غزالی؛ حسین صمدی بروجنی؛ بهزاد قربانی؛ ابوذر رحمتی