نویسنده = جواد امیدوار
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور

دوره 5، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 44-54

مهدی یاوری؛ جواد امیدوار؛ کامران داوری؛ علیرضا فرید حسینی؛ محمد اینانلو


2. برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 11-22

جواد امیدوار؛ سمیرا نوری؛ کامران داوری؛ علیرضا فرید حسینی


3. برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک

دوره 3، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 38-49

جواد امیدوار؛ کامران داوری؛ صالح ارشد؛ محمد موسوی بایگی؛ مرتضی اکبری؛ علیرضا فرید حسینی