نویسنده = ابوالفضل ناصری
تعداد مقالات: 3
3. تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس‌‌سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 14-23

مجتبی کشاورزی حسن آباد؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرلدینی؛ محمدرضا نیشابوری؛ ابوالفضل ناصری؛ احمد فاخری فرد