نویسنده = غلامرضا لشکری‌پور
تعداد مقالات: 6
2. بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیر‌زمینی ناشی از توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 140-157

ایمان آقاملایی؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدم


5. بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

دوره 3، شماره 3، بهار 1392، صفحه 47-57

رضا صالحی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ مریم دهقانی


6. بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 70-82

محمدرضا امینی‌زاده بزنجانی؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس