نویسنده = مجید حیدری زاده
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و تحلیل منطقه‌ای سیلاب‌های جنوب ایران به روش همگن‌بندی

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 31-42

مهدی قاسمی؛ حامد خدمتی؛ مجید حیدری زاده؛ حسین صدقی؛ مهدی ملک پور