نویسنده = جواد بهمنش
تعداد مقالات: 3
3. ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک‌های آهکی

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 71-82

الناز رضائی آباجلو؛ جواد بهمنش؛ بایرامعلی محمد نژاد؛ کامران زینال زاده؛ بهنام حبیب‌زاده آذر