نویسنده = بهروز محسنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رسوبدهی رودخانه‌های منتهی به خلیج‌فارس و دریای عمان

دوره 7، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 15-25

داود قربانپورلندی؛ قربان شهریاری؛ بهروز محسنی؛ هادی رزاقیان؛ باقر قرمزچشمه