نویسنده = عبداله درزی نفت چالی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل دقت معادله‌های برآورد تبخیر- تعرق مرجع در مقیاس روزانه، ماهانه و فصلی در یک منطقه مرطوب

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 229-246

10.22125/iwe.2019.100756

اشکان ملکشاهی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ بهروز محسنی


2. پیش‌بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت سناریوهای مختلف مدیریتی با استفاده از مدل MODFLOW

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 103-115

روح الله یاری؛ عبداله درزی نفت چالی


3. بررسی اثر مدیریت آبیاری در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد دانه برنج

دوره 7، شماره 3، بهار 1396، صفحه 107-119

مهدی صالحی هیکویی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ علی شاهنظری؛ مهدی جعفری تلوکلایی


4. ارزیابی توسعه آب بندان ها برذخیره آب زیرزمینی و کاهش هزینه آبیاری برنج در استان مازندران

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 90-101

فرید اجلالی؛ احمد اصغری؛ عبداله درزی نفت چالی؛ مریم دهقانی


5. عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زهکشی سطحی و زیرزمینی و ارزیابی مدل آکواکراپ

دوره 5، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 150-163

ابوالفضل ذبیحی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ ، مجتبی خوش روش


6. مقایسه عملکرد پوشش‌های معدنی و مصنوعی در زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری

دوره 5، شماره 3، بهار 1394، صفحه 138-150

مهدی جعفری تلوکلایی؛ علی شاهنظری؛ عبداله درزی نفت چالی


7. تحلیل مکانی و زمانی تغییرات آب مجازی گندم در استان سیستان و بلوچستان

دوره 5، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 81-94

سمیرا سالاری؛ فاطمه کاراندیش؛ عبداله درزی نفت چالی