نویسنده = فاطمه کاراندیش
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر مولفه‌های اقلیمی در منطقه‌ی مرطوب

دوره 5، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 131-149

مهدی کلانکی؛ فاطمه کاراندیش