نویسنده = ، مجتبی خوش روش
تعداد مقالات: 5
1. شبیه سازی سری زمانی جریان در محل خروجی سد شهید رجایی با استفاده از مدل SWAT

دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 66-80

صدیقه نیکخو امیری؛ ، مجتبی خوش روش؛ رضا نوروز ولاشدی


2. تاثیر میدان مغناطیسی و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر دبی قطره‌چکان‌ها

دوره 9، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 180-192

علی قدمی فیروزآبادی؛ مسعود پورغلام؛ ، مجتبی خوش روش


4. شبیه‌سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 6، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 166-179

، مجتبی خوش روش؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ پویا شیرازی؛ محمد حسین نجفی مود


5. عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زهکشی سطحی و زیرزمینی و ارزیابی مدل آکواکراپ

دوره 5، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 150-163

ابوالفضل ذبیحی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ ، مجتبی خوش روش