نویسنده = بهروز مهدی نژادیانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تغییرات انتشارپذیری آلاینده‌ها در محیط‌های متخلخل همگن و غیرهمگن اشباع

دوره 5، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 164-180

گلستان جعفری کلکان؛ بهروز مهدی نژادیانی