نویسنده = محمد توکل صدر آبادی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی شاخص‌های اقلیمی و روند کلی تغییرات اقلیم؛ مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز.

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 138-150

امیر سالاری؛ محمد توکل صدر آبادی؛ عبدالرسول زارعی؛ مهدی بهرامی


2. تحلیل شدت- مدت- فراوانی خشکسالی و روند تغییر بارش در شیراز

دوره 6، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 59-74

مهدی بهرامی؛ محمد توکل صدر آبادی؛ عبدالرسول زارعی