نویسنده = علی قدمی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی و ارزیابی سیستم‌های آبیاری بارانی در برخی مزارع استان‌های اصفهان و همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

حمید رضا سالمی؛ سید معین الدین رضوانی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


2. بررسی و ارزیابی سیستم‌های آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت و آبفشان غلتان) در برخی مزارع استان‌های اصفهان و همدان

دوره 10، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 277-288

10.22125/iwe.2020.107110

حمید رضا سالمی؛ سید معین الدین رضوانی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


3. تاثیر میدان مغناطیسی و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر دبی قطره‌چکان‌ها

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 180-192

10.22125/iwe.2019.87392

علی قدمی فیروزآبادی؛ مسعود پورغلام؛ ، مجتبی خوش روش


4. برآورد مبادله آب مجازی محصولات عمده زراعی (مطالعه موردی استان همدان)

دوره 9، شماره 1، آذر 1397، صفحه 102-111

سید محسن سیدان؛ علی قدمی فیروزآبادی


6. شبیه‌سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 6، شماره 1، آذر 1394، صفحه 166-179

، مجتبی خوش روش؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ پویا شیرازی؛ محمد حسین نجفی مود