نویسنده = علی قدمی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و ارزیابی سیستم‌های آبیاری بارانی در برخی مزارع استان‌های اصفهان و همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

حمید رضا سالمی؛ سید معین الدین رضوانی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


2. تاثیر میدان مغناطیسی و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر دبی قطره‌چکان‌ها

دوره 9، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 180-192

علی قدمی فیروزآبادی؛ مسعود پورغلام؛ ، مجتبی خوش روش


3. برآورد مبادله آب مجازی محصولات عمده زراعی (مطالعه موردی استان همدان)

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 102-111

سید محسن سیدان؛ علی قدمی فیروزآبادی


5. شبیه‌سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 6، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 166-179

، مجتبی خوش روش؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ پویا شیرازی؛ محمد حسین نجفی مود