نویسنده = عباس خاشعی سیوکی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی معیارهای مدیریتی و هیدروژئولوژیکی بر تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی دشت سرایان

دوره 10، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 210-228

10.22125/iwe.2020.110087

فریبا نیرومندفر؛ حسین خزیمه نژاد؛ عباس خاشعی سیوکی


5. اولویت‌بندی بازسازی قنات‌ها با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) ؛ مطالعه موردی خراسان‌جنوبی

دوره 6، شماره 3، بهار 1395، صفحه 117-130

مجتبی حسن پور؛ حسین خزیمه نژاد؛ عباس خاشعی سیوکی