نویسنده = مهدی بهرامی
تعداد مقالات: 5
1. مدیریت بهینه‌ فشار با هدف کمینه کردن نشت در سیستم‌های توزیع آب شهری با استفاده از شیرهای فشارشکن

دوره 11، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 24-35

10.22125/iwe.2020.120716

جعفر جعفری‌اصل؛ مهدی ملک محمودی؛ بهرام سامی‌کشکولی؛ حسین منتصری؛ مهدی بهرامی


3. بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت فسا- فارس( سال های 1387 الی 1392 )

دوره 6، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 103-11

عبدالرسول زارعی؛ مهدی بهرامی


4. ارزیابی شاخص‌های اقلیمی و روند کلی تغییرات اقلیم؛ مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز.

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 138-150

امیر سالاری؛ محمد توکل صدر آبادی؛ عبدالرسول زارعی؛ مهدی بهرامی


5. تحلیل شدت- مدت- فراوانی خشکسالی و روند تغییر بارش در شیراز

دوره 6، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 59-74

مهدی بهرامی؛ محمد توکل صدر آبادی؛ عبدالرسول زارعی