نویسنده = پوریا بی پروا
امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف

دوره 7، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 93-106

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ پوریا بی پروا