نویسنده = حجت الله یونسی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی مقطع بهینه هیدرولیکی در کانال‌های سهمی شکل دو بخشی

دوره 11، شماره 3، بهار 1400، صفحه 20-34

10.22125/iwe.2021.128111

حجت الله یونسی؛ الهه حسینیان؛ حسن ترابی پوده


2. بررسی کارآیی دریچه پروانه‌ای، کنترل و اندازه‌گیری جریان در کانال‌های نیم‌دایره‌ای

دوره 11، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 1-13

10.22125/iwe.2020.120713

آوا مرعشی؛ حجت الله یونسی؛ صالح کوچک زاده؛ حسن ترابی پوده


3. بررسی تغییرات زمانی- مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بروجرد- دورود

دوره 11، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 150-167

10.22125/iwe.2020.114959

یاسر سبزواری؛ علی حیدر نصرالهی؛ حجت الله یونسی


5. اثر زاویه آبگیری بر کنترل رسوب در دهانه آبگیر در قوسU شکل همراه با آبشکن و دیوار جداکننده

دوره 9، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 12-26

10.22125/iwe.2019.87263

حسن گلیج؛ امیرحمزه حقی ابی؛ مجتبی صانعی؛ حجت الله یونسی


6. توسعه الگوریتم مجموعه ذرات جهت بهره برداری بهینه از مخازن چندمنظوره (مطالعه موردی سد دز)

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 84-95

حسن ترابی؛ حجت الله یونسی؛ دانیال میرشاهی