نویسنده = اباذر سلگی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدل‌های ژنتیکی جهت مدل‌سازی جریان رودخانه

دوره 9، شماره 3، بهار 1398، صفحه 1-17

10.22125/iwe.2019.88628

صابر علیدادی ده کهنه؛ اباذر سلگی؛ مهرنوش شهنی دارابی؛ حیدر زارعی