نویسنده = پروانه تیشه زن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 139-150

لمیا نیسی؛ پروانه تیشه زن