نویسنده = مرتضی محمدی صدیق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و ارزیابی تغییرات مکانی متغیر‌های کیفی آب زیرزمینی جنوب دشت قروه و دهگلان با استفاده از روش‌های زمین آمار

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 167-182

عرفان بهرامی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ مریم صفوی گردینی؛ مرتضی محمدی صدیق؛ میثم سالاری جزی