نویسنده = مرتضی محمدی صدیق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و ارزیابی تغییرات مکانی متغیر‌های کیفی آب زیرزمینی جنوب دشت قروه و دهگلان با استفاده از روش‌های زمین آمار

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 198-213

مریم صفوی گردینی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ عرفان بهرامی؛ مرتضی محمدی صدیق؛ میثم سالاری جزی