نویسنده = کاظم نصرتی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جنس پشت بام و زمان استحصال بر کیفیت آب باران استحصال شده از سطوح آبگیر منازل مسکونی شهری

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 198-213

کاظم نصرتی؛ پریسا مالیان؛ خه بات درفشی درفشی