نویسنده = سید آرمان هاشمی منفرد
مدیریت آلودگی ورودی به رودخانه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، مطالعه موردی: رودخانه قشلاق

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 416-432

10.22125/iwe.2022.150761

مهدی خراشادی زاده؛ غلامرضا عزیزیان؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ ابوالفضل اکبرپور؛ امیر شبانی


بهینه‌سازی با الگوریتم‌های فراکاوشی جهت تخمین ضریب پخش طولی رودخانه-ها

دوره 12، شماره 1، مهر 1400، صفحه 151-171

10.22125/iwe.2021.138262

سیما اوحدی؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ محمد گیوه چی