نویسنده = پژمان پورمحمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر غلظت جریان ورودی به ستون بستر ثابت بر روی حذف کادمیم توسط جاذب کنوکارپوس

دوره 9، شماره 3، بهار 1398، صفحه 182-194

پژمان پورمحمدی؛ معصومه فراستی؛ بهنام فرهادی؛ مقداد پیر صاحب