نویسنده = نیر آقابیگی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با مدل هیدرولوژیکی IHACRES در برخی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 181-192

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ محمد گلشن