نویسنده = روح الله تقی زاده مهرجردی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از مدل های نروفازی،شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون درختی

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 106-127

الهام مهرابی گوهری؛ حمیدرضا متین فر؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ اعظم جعفری