کلیدواژه‌ها = سد علویان
تعداد مقالات: 2
1. تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 52-61

حامد کیافر؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیر حسین ناظمی؛ هادی ثانی خانی


2. تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 52-61

حامد کیافر؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ هادی ثانی خانی