کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تعداد مقالات: 12
3. تحلیل فضایی نمایه خشکسالی اجمالی(RDI) در ایران مرکزی (مطالعه موردی : استان یزد)

دوره 9، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 160-176

10.22125/iwe.2019.90261

مهران فاطمی؛ محمد حسن رحیمیان؛ محمد اکرامی؛ جلال برخورداری


4. بررسی خشکسالی درنیمه جنوبی استان گلستان با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها و GIS

دوره 9، شماره 3، بهار 1398، صفحه 125-142

10.22125/iwe.2019.88677

ام البنی محمدرضاپور؛ میثم امیری؛ محبوبه ابراهیمی؛ امین امینی راکان


5. اولویت بندی تخصیص منابع آب سد جیرفت تحت رویکرد خشکسالی با کاربرد تکنیک شباهت به گزینه ایده آل فازی (FTOPSIS)

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 112-124

زینب افضلی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ صدیقه نبی ییان


6. کاربرد مدل شبکه عصبی موجک در تخمین شاخص بارش استاندارد

دوره 7، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 81-96

حمیدرضا باباعلی؛ رضا دهقانی


7. توسعه مدل پیش‌‌بینی وقوع خشکسالی؛ مطالعه موردی شهرستان آبیک استان قزوین

دوره 7، شماره 3، بهار 1396، صفحه 166-174

فاطمه مقصود؛ ام البنین بذرافشان


8. بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت فسا- فارس( سال های 1387 الی 1392 )

دوره 6، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 103-11

عبدالرسول زارعی؛ مهدی بهرامی


10. بررسی توزیع زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی در جنوب غرب کشور؛ مطالعه موردی حوضه کرخه

دوره 5، شماره 3، بهار 1394، صفحه 60-79

جهانگیر پرهمت؛ طیب رضیئی؛ سیما رحیمی بندرآبادی


11. ارزیابی عملکرد شبکه‌های سد زاینده‌رود در دوره خشکسالی با استفاده از مدل WEAP

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 18-28

فائزه موحدیان عطار؛ حسین صمدی بروجنی