کلیدواژه‌ها = رسوب‌گذاری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عددی تاثیر ارتفاع و محل تیغه بر رسوب گذاری در حوضچه ته نشینی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 52-67

10.22125/iwe.2019.90247

الهام سعیدی؛ احسان بهنام طلب؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


3. برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS

دوره 4، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 12-23

آزاده جباری؛ احمد حسینی؛ حقی آبی حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده؛ عبدالکریم بهنیا