کلیدواژه‌ها = ضریب یکنواختی
تاثیر میدان مغناطیسی و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر دبی قطره‌چکان‌ها

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 180-192

10.22125/iwe.2019.87392

علی قدمی فیروزآبادی؛ مسعود پورغلام؛ ، مجتبی خوش روش


تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با استفاده از روش‌های داده-کاوی

دوره 8، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 156-171

زیبا قزلباش؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزارجریبی؛ امیراحمد دهقانی