کلیدواژه‌ها = توابع انتقالی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک‌های آهکی

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 71-82

الناز رضائی آباجلو؛ جواد بهمنش؛ بایرامعلی محمد نژاد؛ کامران زینال زاده؛ بهنام حبیب‌زاده آذر


2. برآورد رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی با استفاده از شبکه‌عصبی-مصنوعی و رگرسیون چند ‌متغیره

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 42-52

الهام مهرابی گوهری؛ فریدون سرمدیان؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


3. مدل‌سازی منحنی مشخصه رطوبتی برخی خاک‌های ایران با استفاده از توابع انتقالی شبه پارامتریک شبکه عصبی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 69-82

امیر حق وردی؛ بیژن قهرمان؛ محمد جلینی؛ علی اصغر خشنود یزدی؛ زهرا عربی