کلیدواژه‌ها = پروفیل سرعت
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی افت اصطکاک غیرماندگار در جریان گذرا

دوره 7، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-13

منوچهر فتحی مقدم؛ صادق حقیقی پور؛ سجاد کیانی


2. مطالعه آزمایشگاهی پروفیل سرعت در طول پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری‌های مثلثی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 117-128

محبوبه غزالی؛ حسین صمدی بروجنی؛ بهزاد قربانی؛ ابوذر رحمتی