کلیدواژه‌ها = سنجش از دور و مدل متریک
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک

دوره 3، شماره 1، آذر 1391، صفحه 38-49

جواد امیدوار؛ کامران داوری؛ صالح ارشد؛ محمد موسوی بایگی؛ مرتضی اکبری؛ علیرضا فرید حسینی