کلیدواژه‌ها = تراز انرژی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ضریب گیاهی و تبخیر – تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژی

دوره 3، شماره 3، بهار 1392، صفحه 58-68

مریم قائمی بایگی؛ محمود رائینی سرجاز؛ محمد موسوی بایگی