کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 3
1. تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 89-102

میرحسن میریعقوب‏زاده؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کاکا شاهدی؛ کریم عباسپور؛ سمیرا اخوان


2. ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه

دوره 4، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 14-30

مژگان باقری نیا؛ علیرضا برهانی داریان


3. برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 11-22

جواد امیدوار؛ سمیرا نوری؛ کامران داوری؛ علیرضا فرید حسینی