کلیدواژه‌ها = نانورس
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی و عددی تأثیر نانورس بر کاهش تلفات نشت آب از آببندان

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 62-75

مرضیه بهاری؛ علیرضا عمادی؛ علی شاهنظری