کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: افت انرژی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی افت اصطکاک غیرماندگار در جریان گذرا

دوره 7، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-13

منوچهر فتحی مقدم؛ صادق حقیقی پور؛ سجاد کیانی