کلیدواژه‌ها = مدل واریانس شرطی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدل‌های چندمتغیره تلفیقی سری زمانی

دوره 8، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 47-63

یوسف رمضانی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ مصطفی یعقوب زاده؛ محمد ناظری تهرودی