کلیدواژه‌ها = بارش
بررسی پارامترهای دما و بارش تحت تأثیر تغییر اقلیم( مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 11، شماره 1، مهر 1399، صفحه 200-210

10.22125/iwe.2020.114963

امیر خیاط؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محسن پوررضا بیلندی؛ حسین خزیمه نژاد


شبیه سازی زمانی و مکانی بارش در حوضه رود شور تحت تأثیر تغییر اقلیم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 135-147

10.22125/iwe.2019.87389

حنانه باروتی؛ کاظم اسماعیلی؛ بیژن قهرمان


کاربرد مدل شبکه عصبی موجک در تخمین شاخص بارش استاندارد

دوره 7، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 81-96

حمیدرضا باباعلی؛ رضا دهقانی


اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف

دوره 5، شماره 1، آذر 1393، صفحه 1-13

فریده السادات هاشمی نسب خبیصی؛ محمد موسوی بایگی؛ بهرام بختیاری؛ محمد بنایان اول


مدل‌سازی دما و بارش تبریز با بکارگیری توابع مفصل

دوره 5، شماره 1، آذر 1393، صفحه 123-133

هادی ثانی خانی؛ رسول میرعباسی نجف‌آبادی؛ یعقوب دین‌پژوه دین‌پژوه


تعیین الگوی زمانی بارش در استان کرمان

دوره 2، شماره 1، آذر 1390، صفحه 62-74

محسن بنی اسدی