کلیدواژه‌ها = چرخه هیدرولوژیکی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دقت معادله‌های برآورد تبخیر- تعرق مرجع در مقیاس روزانه، ماهانه و فصلی در یک منطقه مرطوب

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 233-252

اشکان ملکشاهی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ بهروز محسنی