کلیدواژه‌ها = AHP
کاربرد شاخص فقر آبی در تجزیه و تحلیل فضایی تنش آبی در منطقه سیستان

دوره 13، شماره 1، مهر 1401، صفحه 383-402

10.22125/iwe.2022.158534

زهرا غفاری مقدم؛ علی سردارشهرکی؛ فاطمه بیدرنامنی


مکان‌یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از تلفیق GIS و AHP (مطالعه موردی: حاشیه کویر لوت، کرمان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 116-128

محمد بحرالعلوم؛ محمود رضا ملایی نیا؛ محمدرضا امینی‌زاده بزنجانی