کلیدواژه‌ها = تنش برشی بستر
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر عمق نسبی سیلاب روی هیدرولیک جریان در کانال‌های مرکب پیچان

دوره 11، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 55-78

10.22125/iwe.2021.128113

محمد نقوی؛ میر علی محمدی؛ قربان مهتابی


2. بررسی عددی سه بعدی تغییرات الگوی جریان در دو قوس متوالی همگرا و واگرا از یک رودخانه طبیعی با استفاده از مدل SSIIM.2

دوره 9، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 66-81

10.22125/iwe.2019.88670

روح الله کریمیان کاکلکی؛ افشین هنربخش؛ رضا شمس قهفرخی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ مهدی پژوهش