کلیدواژه‌ها = Flow-3D
تعداد مقالات: 8
1. بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد هیدرولیکی آبگیر کفی با روزنه مربع شکل در شرایط مختلف زیربحرانی

دوره 11، شماره 4، تابستان 1400، صفحه 1-21

10.22125/iwe.2021.133673

علی میرنورالهی؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مجتبی عامری


3. شبیه‌سازی عددی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سدهای بلند

دوره 11، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 14-37

10.22125/iwe.2020.114695

مهدی mehdi؛ حجت کرمی؛ حامد سرکرده؛ سید فرهاد موسوی


6. آنالیز عددی مشخصه‌های جریان عبوری از سرریز استوانه‌ای با استفاده از مدل Flow3D

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-18

حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ الهام ضمیری؛ شهاب نیّر


7. تحلیل سه‌بعدی تأثیر تکیه‌گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D

دوره 7، شماره 3، بهار 1396، صفحه 16-31

حجت کرمی؛ خسرو حسینی؛ سعید فرزین؛ محمدرضا نیک پور؛ سمیه انجم روز


8. مطالعه عددی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق

دوره 5، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 145-156

محمد واقفی؛ هادی زره پوش شیرازی؛ مریم اکبری