کلیدواژه‌ها = سرریز مورب
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پارامترهای هندسی بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای مایل

دوره 11، شماره 3، بهار 1400، صفحه 35-54

10.22125/iwe.2021.128112

رضا نوروزی؛ هادی ارونقی؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده؛ محمد علی قربانی