کلیدواژه‌ها = تغییرات خشکسالی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیرات تغییرات اقلیم و خشکسالی بر شاخص فقر آب در دشت فسا

دوره 11، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 289-304

10.22125/iwe.2021.128206

نبی اله یزدی؛ سید نعمت اله موسوی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ عبدالرسول زارعی