کلیدواژه‌ها = مازندران
تعداد مقالات: 4
2. بررسی کلیماتولوژی آهنگ تغییرات خط ساحلی خلیج میانکاله

دوره 10، شماره 3، بهار 1399، صفحه 188-200

10.22125/iwe.2020.107101

میثم عابدین پور؛ رضا نوروز ولاشدی؛ مجتبی خوش روش؛ مهدی مکاری؛ دانیال قربانی


3. پیش‌بینی اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر مولفه‌های اقلیمی در منطقه‌ی مرطوب

دوره 5، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 131-149

مهدی کلانکی؛ فاطمه کاراندیش


4. ارزیابی روش هیبرید جهت تحلیل منطقه ای جریان کمینه در استان مازندران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 1-9

محبوبه میرزاحسینی؛ محسن محسنی ساروی؛ غلامرضا زهتابیان