کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
تعداد مقالات: 7
1. کاربرد الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری (ICA) در تخصیص بهینه‌ی آب مخزن سد گلستان

دوره 11، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 76-90

10.22125/iwe.2020.120722

سمیرا کرد؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی


2. بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب با تقاضای فازی در شرایط شکست یکی از لوله‌های شبکه

دوره 10، شماره 3، بهار 1399، صفحه 113-126

10.22125/iwe.2020.107096

سمیرا گوهری؛ مجید رحیم پور؛ کوروش قادری؛ محمد مهدی احمدی


5. مدل بهینه‌سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 46-60

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مهدی ولیخان انارکی؛ محمد احترام


6. طراحی بهینه شبکه‌های آبیاری با استفاده از الگوریتم فراکاوشی DMPSO

دوره 8، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 172-183

حسن گلیج؛ حسن ترابی پوده