کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 4
1. مدل‌سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدل‌های چندمتغیره تلفیقی سری زمانی

دوره 8، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 47-63

یوسف رمضانی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ مصطفی یعقوب زاده؛ محمد ناظری تهرودی


2. تعیین مدل تولید اقلیمی عملکرد گندم دیم شمال استان خوزستان

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 125-138

امیر ناصرین؛ سید محمد سعید موسوی


4. مدل‌سازی دما و بارش تبریز با بکارگیری توابع مفصل

دوره 5، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 123-133

هادی ثانی خانی؛ رسول میرعباسی نجف‌آبادی؛ یعقوب دین‌پژوه دین‌پژوه